De organisatiescan Wortels van de mist maakt de onderstroom zichtbaar

De organisatiescan Wortels van de mist geeft gedetailleerd inzicht in de gezondheid van de organisatie of het team. Met de scan is het onmogelijke mogelijk geworden; de onzichtbare en ongrijpbare onderstroom is ineens tastbaar en inzichtelijk. Door het inzicht kan de mist optrekken en ontstaat helderheid. Daardoor zien we weer welke gerichte interventies je moet doen om het gedoe en de problemen als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen. 

In 4 stappen naar ontspanning en flow in je organisatie

1.

Onderzoek naar de 56 meest voorkomende symptomen via een online vragenformulier.

2.

Met directie/MT/team in een dialoogsessie de bron van het gedoe bepalen.

3.

Interventies uitvoeren in een veranderplan

4.

Organisatie/team is in flow en realiseert zonder noemenswaardige stress de mooiste resultaten.

Aan de hand van de 56 meest voorkomende problemen (symptomen) in organisatiessystemen bevragen we via een online vragenformulier alle medewerkers wat er speelt binnen de organisatie. In een dialoogsessie met de directie, MT en/of team achterhalen we waar de bron zit van het gedoe. We bepalen gezamenlijk wat gedaan moet worden om het gedoe te elimineren. Door het fundament van de organisatie weer stevig neer te zetten, verdwijnt het gedoe als sneeuw voor de zon.

Heb je nog vragen of wil je direct aan de slag?
Neem dan contact op of doe de gratis webversie van het onderzoek en bespreek met mij de resultaten.

De organisatiescan Wortels van de mist maakt de onderstroom zichtbaar

De organisatiescan Wortels van de mist geeft gedetailleerd inzicht in de gezondheid van de organisatie of het team. Met de scan is het onmogelijke mogelijk geworden; de onzichtbare en ongrijpbare onderstroom is ineens tastbaar en inzichtelijk. Door het inzicht kan de mist optrekken en ontstaat helderheid. Daardoor zien we weer welke gerichte interventies je moet doen om het gedoe en de problemen als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen. 

In 4 stappen naar ontspanning en flow in je organisatie

1.

Onderzoek naar de 56 meest voorkomende symptomen via een online vragenformulier.

2.

Met directie/MT/team in een dialoogsessie de bron van het gedoe bepalen.

3.

Interventies uitvoeren in een veranderplan

4.

Organisatie/team is in flow en realiseert zonder noemenswaardige stress de mooiste resultaten.

Aan de hand van de 56 meest voorkomende problemen (symptomen) in organisatiessystemen bevragen we via een online vragenformulier alle medewerkers wat er speelt binnen de organisatie. In een dialoogsessie met de directie/MT/team achterhalen we waar de bron zit van het gedoe. We bepalen gezamenlijk wat gedaan moet worden om het gedoe te elimineren. Door het fundament van de organisatie weer stevig neer te zetten, verdwijnt het gedoe als sneeuw voor de zon.

Heb je nog vragen of wil je direct aan de slag?
Neem dan contact op of doe de gratis webversie van het onderzoek en bespreek met mij de resultaten.

Download brochures

Aanpak
Wortels%20vd%20mist

Gedoe in organisaties en teams

Wanneer medewerkers afgeleid worden door gedoe zijn ze maar gedeeltelijk aan het werk. Er gaat veel tijd en energie verloren aan roddelen, afschuiven van werk, bemoeien met elkaars werk, lange vergaderingen zonder besluiten, zoeken naar antwoorden, wij-zij strijd, ziekte opvangen, enzovoort.

Er zijn drie fasen waarin organisaties en teams kunnen zitten:

Fase 0; De optimale situatie

Werkplezier voert de boventoon, medewerkers halen een arbeidsproductiviteit van circa 90%. De marge is optimaal.

Fase 1; Veenbranden

Door het gedoe daalt de productiviteit naar circa 50% – 60%; een verlies van ruim 30% productiviteit door energieverlies, piekeren, zorgen maken, onvrede en verslechterde onderlinge verhoudingen. De marge verdampt door het gedoe tussen de mensen.

Fase 2; Uitslaande brand

Wanneer fase 1 te lang aanhoudt zakt de productiviteit nog verder weg, ver beneden de 50%-60%; medewerkers zijn moegestreden en haken af (mentale overbelasting/burn-out en personeelsverloop). De kosten voor opvang van zieke medewerkers en het werven en inwerken van nieuwe medewerkers zijn zo hoog dat de winst omslaat in verlies.

Fasenmodel organisaties

Wil je weten waar jouw team of organisatie staat?
Doe vrijblijvend de scan en bespreek de resultaten in een gratis adviesgesprek van ongeveer een uur.